ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΩΝ

Για τις οδηγίες υποβολής κειμένων

Για να εκδώσετε το βιβλίο σας τα στάδια που πρέπει να γίνουν είναι απλά!

Διαδικασία έκδοσης ενός βιβλίου

1. Στείλτε το κείμενό σας σε ηλεκτρονική μορφή (word) και συνoδευόμενο από περίληψη, ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα καθώς και στοιχεία επικοινωνίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekdoseisaenaon@gmail.com, υπόψη Εκδοτικού Τμήματος και με θέμα ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ. Δεν μπορούμε να δεχτούμε δείγμα, παρά μόνο ολοκληρωμένο έργο.

2. Σεβόμαστε την πνευματική ιδιοκτησία των συγγραφέων, αλλά η ευθύνη κατοχύρωσής της ανήκει αποκλειστικά σε αυτούς. Γι' αυτό σας προτείνουμε να κατοχυρώσετε τα πνευματικά δικαιώματα για το Έργο σας, αν δεν το έχετε ήδη κάνει, σε συμβολαιογράφο ή όπου αλλού κρίνετε πρόσφορο.

3. Τριμελής επιτροπή θα διαβάσει και θα αξιολογήσει το κείμενο. Θα κάνει γραπτώς τις επισημάνσεις της και αποφασίζεται εάν το συγκεκριμένο κείμενο μπορεί να ενταχθεί στις εκδόσεις μας.

4. Από τη στιγμή που θα αξιολογηθεί θετικά το έργο ενημερώνεται ο συγγραφέας μέσω μαιλ ή τηλεφωνικώς. 

5. Ενημερώνεται ο συγγραφέας απο το τμήμα έκδοσης για το μέγεθος του βιβλίου, την ποιότητα του χαρτιού, το εξώφυλλο (ασπρόμαυρο ή έγχρωμο), εικονογράφηση ή οχι, καθώς και οι τρόποι παρουσίασης, διακίνησής και διαφήμισής του. 


6. Ακολουθούν οι διορθώσεις του επιμελητού, οι οποίες λειτουργούν συμβουλευτικά και πάντα προς όφελος του βιβλίου. Η μακρόχρονη πείρα και οι γνώσεις των διορθωτών μας εγγυώνται για το καλύτερο αποτέλεσμα. 

7. Γίνεται Σελιδοποίηση

8. Εικονογράφηση (σε περίπτωση που χρειάζεται)

9. Μακέτα εξωφύλλου

10. Αφού ολοκληρωθούν οι παραπάνω εργασίες σας αποστέλλουμε το έργο για τυχόν νέες παρατηρήσεις, μας ενημερώνετε για τυχόν αλλαγές ή για το τυπωθήτω.

11. Γίνεται η διανομή στα φυσικά βιβλιοπωλεία, τους χονδρεμπόρους και όπου αλλού έχει συμφωνηθεί.


Αναλαμβάνουμε τη διοργάνωση παρουσίασης του βιβλίου σας σε Αθήνα και περιφέρεια.


Για περισσότερες πληροφορίες για την έκδοση βιβλίου, απευθυνθείτε στα 
698-3676475

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕΝΑΟΝ

Επικοινωνούμε διαδραστικά

STORE

About us

QUICK CONTACT

ekdoseisaenaon@gmail.com
698-3676475

Powered by Webnode Cookies
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started